विद्यमान रेल्वे स्टेशनवर मल्टी-मॉडल ट्रान्झिट हब - स्टेशन एरिया ट्रॅफिक इम्प्रूव्हमेंट स्कीम (पूर्व)

Satis 28
Satis 27
Satis 26
Satis 25
Satis 24
Satis 23
Satis 22
Satis 21
Satis 20
Satis 19
Satis 18
Satis 17
Satis 16
Satis 15
Satis 14
Satis 13
Satis 12
Satis 11
Satis 10

 

एकूणच प्रकल्प पूर्ण

भारतीय रेलवे सर्वात जुनी असलेली रेल्वे मार्गिका वरील ठाणे हे जुने रेलवे स्थानक आहे. हे रेल्वे सथानक मध्ये, रेल्वेच्या उपनगरीय रेल्वे स्थालकामधील सर्वाधिक गर्दीचे स्थानक आहे. ठाणे स्थानकामधून सद्यस्थितीत दररोज सुमारे 7.50 लक्ष प्रवासी प्रवास करतात. ठाणे रेल्वे स्थानकामध्ये येण्यासाठी दाटीवाटीने वसलेल्या जुन्या शहरांमधील अपुऱ्या मार्गाचा वापर करावा लागतो. यामुळे वाढत्या मागणीनुसार शहराअंतर्गतच्या रस्त्यावरील ताण प्रचंड वाढत असून वाहतुक कोंडीही दैनंदिन झाली आहे.

Daily 7.50 Lakh commuters use Thane Railway Station. To reach Thane Station commuters have to travel through the narrow roads in old city and congested areas due to which load on the station connecting roads has increased a lot and traffic congestion has become a daily issue, so SATIS East is proposed based on Multimodal Transit Hub constructed at Thane West – SATIS West.

प्रकल्पाची व्याप्ती :

 • पुर्व द्रुतगती महामार्ग सेवा रस्ता तुळजा भवानी माता मंदीर ते कोपरी कन्हैयानगर एम.जे.पी. कार्यालयापर्यंत एकूण 2.24 कि.मी. लांबीच्या उन्नत मार्ग बांधण्यात येणार आहे. यापैकी 1.693 कि.मी. लांबीचा 3 मार्गिका असलेला (12 मी. रुंद) व उर्वरित 0.547 कि.मी. लांबीचा 2 मार्गिका असलेला (8.50 मी. रूंद) उन्नत पूलाचा समावेश आहे.
 • या मार्गिकेस ठाणे स्थानक पूर्व लगत असलेल्या वाहनतळाच्या ठिकाणी 9000 चौ.मी. (तळघर, तळमजला, मध्यम स्तर, डेकपातळी) क्षेत्रफळाच्या सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेसाठीचा डेक एरिया बांधण्यात येईल.
 • सदरच्या डेक एरियावर शहर बस थांबे व प्रवासी सुविधा (प्रसाधन गृह, फुडकोर्ट इ.) चे रेल्वे पादचारी पूलासमवेत एकत्रित विकास करण्यात येईल.
 • सदर डेक एरियामध्ये ‘रेल्वे स्थानक इमारत’ ही रेल्वेमार्फत भविष्यात बांधण्यात येईल.
 • प्रस्तावित डेकच्या खाली, तळमजल्यामध्ये दुचाकी व चारचाकी वाहनांची पार्किंग व्यवस्थेचे नियोजन केले आहे.

प्रकल्पाचे फायदे:

 • शहरांतर्गतच्या वाहतूकीच्या विविध माध्यमांचे ठाणे रेल्वे स्थानकासमवेत विनव्यत्यय एकत्रीकरण
 • ठाणे (पूर्व) स्थानक परिसरातील वाहतुक कोंडी कमी होण्यास मदत
 • सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरण्यासाठी संरक्षित व विशेष मार्ग.
 • पादचारी प्रवाश्यांसाठी विशेष सुविधा.
 • वाहतुक विषयक सुविधांसाठी जसे पार्किंग, खाजगी प्रवासी वाहतुकीच्या माध्यमांसाठी सुविधा इ. करीता रेल्वे परिसरामध्ये अतिरिक्त जागेची निर्मिती.
 • इंधन खर्चामध्ये बचत व परिसरातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.

प्रकल्पाची सद्यस्थिती काम प्रगतीपथावर आहे

निविदा प्रसिद्ध दिनांक : निविदा प्रकाशित
सद्यस्थिती: कार्यादेश देण्यात आलेला आहे.
कार्यादेश दिनांक: 07/03/2019
ठेकेदाराचे नाव : मेसर्स एनसीसी एसएमसी सॅटिस जेव्ही लि
स्थितीः Work in progress
मंजुर निविदा रक्कम: INR. 260.85 Cr
प्रकल्पाचा कालावधी : 36 months
भौतिक प्रगती: 70%
आर्थिक प्रगती : 64%
Expenditure Till Date: INR 193.14 Cr

Comments are closed.