सेंट जॉन बाप्टिस्ट चर्च

सेंट जॉन बाप्टिस्ट चर्च: An Ancient Church

जर आपण ५ शतके पूर्वीची चर्च शोधत असाल तर आपला शोध येथे संपेल. १६ व्या शतकापासून सेंट जॉन बाप्टिस्ट चर्च येथे आहे आणि केवळ ठाणेच नव्हे तर भारतात सर्वात प्राचीन आहे आणि ५०० वर्षाहून अधिक काळ अस्तित्त्वात आहे! मसुंदा तलावाच्या निसर्गरम्य पार्श्वभूमीवर ही भव्य चर्च आहे.

स्थान : जांबळी नाका एलबीएस मार्ग, जवळ, अहिल्यादेवी होळकर मार्ग, तालाव पाली, ठाणे पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र ४००६०१.