पादचारी सुधारणा

Pedestrian Improvement – 8
Pedestrian Improvement – 7
Pedestrian Improvement – 6
Pedestrian Improvement – 5
Pedestrian Improvement – 4
Pedestrian Improvement – 3
Pedestrian Improvement – 2
Pedestrian Improvement – 1

एकूणच प्रकल्प पूर्ण

सदर प्रकल्पा अंतर्गत

    • सदर प्रकल्पांतर्गत पदपथाचे रुंदीकरण व नुतनीकरण , बोलार्ड बसविणे, नवीन कर्ब स्टोन बसविणे, ट्रॅफिक सायनेजेस, स्ट्रीट फर्निचर , लॅण्डस्केपिंग, स्कल्पचर्स इत्यादी कामांचा समावेश आहे.

 

    • दाट रहिवाशी क्षेत्रात वाहने आणि पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करणे .

 

    • अपंग व्यक्तींना व्हीलचेअर च्या साहाय्याने पदपथ वापरण्यासाठी सुविधा, अंधहीन नागरिकांना पदपथ वापरण्यासाठी टक्टाईल फ्लोरींगची सुविधा.

 

  • क्षेत्राधारीत विकास अंतर्गत पादचाऱ्यां करीता सुविधा पुरविण्यासाठी सुमारे १२ किमी लांबीच्या रस्त्यांवरील पदपथांची सुधारणा करणे.

नागरिकांना होणारा लाभ

  • नागरीकांसाठीr उत्तम पदपथ सुविधा पुरविणे.
निविदा प्रसिद्ध दिनांक : निविदा प्रकाशित
सद्यस्थिती: कार्यादेश देण्यात आलेला आहे.
कार्यादेश दिनांक: 07/03/2019
ठेकेदाराचे नाव : मे.प्रगती एंटरप्रायझेस
स्थितीः Work in progress
मंजुर निविदा रक्कम: INR. 19.63 Cr
प्रकल्पाचा कालावधी : 9 Months
भौतिक प्रगती: 100%
आर्थिक प्रगती : 97%
Expenditure Till Date: INR 19.91 Cr

Comments are closed.