कमल तलावालगत विकास

ठाणे शहर तलावांचे शहर म्हणून देखील ओळखले जाते. या शहरात 35 पेक्षा जास्त तलाव अस्तित्वात आहेत. ठाणे स्मार्ट सिटीच्या क्षेत्र आधारीत विकास (ए.बी.डी.) परिसरात असलेल्या कमल, हरियाली व मासुंदा तलाव विकासांबाबतचे प्रस्ताव ठाणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत तयार करून, नगर विकास मंत्रालय मा.भारत सरकार यांना सादर करण्यात आलेले असून ठाणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत तलावांचे विकास कामे करण्यात येत आहेत.

अधिक

Masunda Lake Front Component-1 & 2

ठाणे शहर तलावांचे शहर म्हणून देखील ओळखले जाते. या शहरात 35 पेक्षा जास्त तलाव अस्तित्वात आहेत. ठाणे स्मार्ट सिटीच्या क्षेत्र आधारीत विकास (ए.बी.डी.) परिसरात असलेल्या कमल, हरियाली व मासुंदा तलाव विकासांबाबतचे प्रस्ताव ठाणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत तयार करून, नगर विकास मंत्रालय मा.भारत सरकार यांना सादर करण्यात आलेले असून ठाणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत तलावांचे विकास कामे करण्यात येत आहेत.

अधिक

पाणी पुरवठा वाहिन्यांची पुर्नरचना

ठाणे शहर हे महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण अशा औद्योगिक शहरांपैकी एक आणि प्रमुख जिल्हा मुख्यालय आहे. ठाणे शहराचा समावेश हा मुंबई महानगर विभागात केला जात असून हे शहर यांतील एकूण अठरा शहरांपैकी एक आहे, हे शहर म्हणजे महा मुंबई च्या परिसरातील पहिले विकसित शहर ठरले आहे तसेच या विभागातील याचे अनोखे असे स्थान आहे.

अधिक

मलवाहीनी टाकणे व कार्यान्वित करणे

मलजल (सांडपाणी) वहन व त्याची योग्य प्रकारे विल्हवाट लावणे ही महत्वाची पायाभुत सुविधा ठाणे महानगरपालिकेमार्फत पुरविली जाते. ठाणे महानगरपालिकेमार्फत यापुर्वीच सांडपाणी (मलजल) वहन करणे व सांडपाण्यावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करून प्रक्रिया केलेले पाणी खाडीत सोडणेकरीता भुयारी गटार योजना हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे.

अधिक

दहा विकेंद्रीत एसडब्ल्यूएम प्लान्ट्स

Overall Project Completion The process of natural decomposition is very important to one type of waste disposal. Composting is a form of waste disposal where organic waste decomposes naturally under oxygen rich conditions. Although all waste will eventually decompose, only certain waste items are considered compostable and should be added

अधिक

267 केडब्ल्यू स्कूल सोलर रुफटॉप प्रकल्प

भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या परंपरागत उर्जा स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकार कडून वारंवार नव व नवकरणीय उर्जेचा वापर हा सोलर सिटी उपक्रमांअंतर्गत राबवण्यात येत आहे. एक ‘व्हीजन ऑफ सिटी’ असल्याने सध्याच्या राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून नवीन आणि पुर्ननवीकरणीय उर्जा निर्माण करण्यार्‍या योजना सुरू केल्या आहेत. ठाणे महानगरपालिकेने या उपक्रमाची सुरूवात करत ‘ ग्रीड कनेक्टेड सोलर पीव्ही पावर प्रकल्पांची सुरूवात नेट मीटरींग योजनेअंतर्गत ठाणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळांच्या इमारतींवर हे प्रकल्प’ सुरू केले आहेत.

अधिक

एस्को मॉडेल वर आधारीत रस्त्यांवरील एलईडी लाईट्स

एकूण ७५०० स्ट्रीट दिवे एलईडी लाइट फिक्स्चरसह बदलले गेले आहेत आणि त्याचे यश स्थानिक लोकांनी स्वीकारलेले सिद्ध झाले आहे. या कामाच्या आणि सकारात्मक निकालांच्या आधारे ठाणे महानगरपालिकेने आता स्ट्रीट लाइटिंग सेक्टर म्हणजेच ऊर्जा कार्यक्षमता राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिक

सर्व्हिस लेव्हल थोडासा च्या संस्था

सेवा पुरवठादाराच्या दृष्टीकोनातून, सर्व ४ गंभीर सेवा (पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वादळ पाण्याचा निचरा आणि घनकचरा व्यवस्थापन) चे ऑनलाईन कामगिरी देखरेख करण्यासाठी एक सामान्य व्यासपीठावर विश्वसनीय आणि अचूक डेटा एकत्रित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

अधिक